Masthusen Parkeringsramp

Västra hamnen, Malmö

Västra Hamnen var tidigare ett industriområde på nedgång och har på de senaste två decennierna genomgått en fantastiskt förändring och är idag attraktiv stadsdel med ett hållbart helhetstänk. Området Masthusen är ca 100 000 kvm stort och har idag utvecklats till ett blandområde och är den första stadsdelen i Norden som hållbarhetscertifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM Communities.  

Ica Maxi har fått en tillbyggnad med kontors- och affärslokaler och en ny entré mot Masttorget. Tillbyggnaden inkluderar även ett garage med parkeringsramper med profilerande ljusband i grönt, från Scanlight Systems, som bryter av mot fasaden och återkopplar till miljöarbetet i området. 

Arkitekt

Kanozi Arkitekter

Projekt

Scanlight Systems